INTRODUCTIE

Jouw privacy wordt gerespecteerd, maar soms is persoonlijke informatie nodig. In deze verklaring kun je lezen welke gegevens we gebruiken en hoe deze gegevens worden opgeslagen, beschermd en verwerkt. Dit privacy beleid geldt voor de website https://divedivabonaire.com (de Website) en de aangeboden services (de Services). Jouw persoonlijke gegevens worden behandeld volgens de General Data Protection Regulation zoals geïmplementeerd in de Nederlandse Wet (de Relevante Wetgeving).

Persoonlijke gegevens

Om de Website en Services mogelijk te maken worden persoonlijke gegevens verwerkt. Het concept van persoonlijke gegevens verwijst naar de gegevens waarmee je geïdentificeerd kunt worden als persoon. Deze definitie komt overeen met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

Jouw gegevens kunnen op diverse momenten worden opgeslagen, zoals wanneer je de Website bezoekt, een account aanmaakt op de Website, gebruik maakt van de Services of als je contact opneemt met een co-user. Verder kunnen deze gegevens verwerkt worden omdat jouw toestemming is verkregen via dit privacy beleid. Ook zijn de gegevens nodig voor de overeenkomst tussen jou en andere gebruikers. Indien je geen enkele informatie wenst te delen, kan geen gebruik worden gemaakt van de Services en kan de software geen huurovereenkomst samenstellen.
Verder zal geen persoonlijke informatie worden verwerkt (welke herleidbaar is naar jou als specifieke gebruiker) zonder jouw toestemming, tenzij daar een wettelijke verplichting toe is.
Welke informatie wordt verzameld en wat wordt ermee gedaan?

Om de Website en de Services te kunnen gebruiken zijn de volgende gegevens nodig:

Je naam
Je telefoon nummer
Je e-mail adres
Je IP adres

Er worden ook een aantal niet persoonlijke gegevens verzameld als je de Website gebruikt, zoals:

De naam van de browser die je gebruikt
Het besturingssysteem dat je gebruikt
De service provider van wie je internet afneemt
Locatie van de browser en het type apparaat waarmee je de Website bezoekt.

Login

In je account worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, e-mail, adres, andere bedrijfsgegevens en betalingsgegevens. Op deze manier hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. Voor het gebruiksgemak van je eigen account wordt ook informatie van eerdere transacties opgeslagen.

Social media

Indien social media functies op de Website worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld Login, dan kan het voorkomen dat de aanbieder van deze social media ons informatie toestuurt volgens hun beleid. Bijvoorbeeld je naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijst en andere informatie die je hebt verschaft. Indien je dit niet wenst, verander dan de privacy settings van je social media account.
Wanneer je een website bezoekt die social media plug-ins gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de provider van je social media account. Dive Diva Bonaire heeft geen controle over deze uitwisseling.

Boekingen

Om een boeking te verwerken zijn de volgende gegevens nodig: naam, email adres, adres, betalingsgegevens en bewijs van identiteit. Deze gegevens worden geregistreerd, opgeslagen en verwerkt voor een juiste afhandeling van de boeking. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele volgende boeking. Tijdens het verwerken van de boeking worden de nodige gegevens doorgegeven aan de webserver.
Je gegevens worden alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden of voor een doel dat hier nauw aan verwant is. Dus jouw gegevens zullen nooit op een onverwachte manier gebruikt worden.

Veiligheid

Dive Diva Bonaire doet haar uiterste best om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernieling, gebruik, verandering of distributie door onbevoegde personen. Zij die niets te maken hebben met jouw gegevens kunnen deze niet inzien. Dive Diva Bonaire waarborgt dit op de volgende manieren:

Encryptie van digitale bestanden met persoonlijke gegevens
Veiligheid van netwerk connecties met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
Toegang tot de gegevens is voorbehouden aan bepaalde personen
Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Opslag termijn

De gegevens worden niet langer dan nodig voor de hierboven beschreven doeleinden bewaard. Jouw gegevens zullen worden bewaard zolang je een account hebt bij Dive Diva Bonaire, omdat deze nodig zijn voor de levering van de services. Indien je niet langer een account heb, zullen de gegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.

Processoren

Indien het nodig is, kunnen anderen dan de genoemde personen jouw gegevens ontvangen. Met deze personen is overeengekomen dat zij zorg dragen voor de veilige verwerking van jouw gegevens en dat zij alleen die gegevens ontvangen die nodig is voor het uitvoeren van hun services. Deze partijen gebruiken jouw gegevens uitsluitend volgens de instructies van Dive Diva Bonaire en niet voor hun eigen doeleinden. Jouw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan PayPal, waarbij zij zorg dragen voor de opslag en veiligheid van de gegevens en de uitvoering van de service. Deze partijen zijn processors in de zin van de Relevante Wetgeving.

Transfer

Jouw gegevens kunnen binnen en buiten de Europese Unie verwerkt worden. Buiten de EU worden gegevens alleen verwerkt indien dat land een adequaat niveau van bescherming biedt voor jouw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.
Zonder jouw toestemming zullen jouw gegevens nooit doorgegeven worden aan andere landen of andere partijen dan de hierboven genoemde.

Links

Links op de Website kunnen verbinding zijn naar andere websites. Dive Diva Bonaire is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of privacy bescherming van deze websites. Advies is dan ook om het privacy beleid van deze websites te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekst bestand dat wordt verstuurd naar de browser via de server van een website. De browser bewaart dit bestand op jouw apparaat. Jouw apparaat ontvangt een uniek nummer waarmee De Website jouw apparaat later herkent.
Cookies kunnen worden gebruikt om jouw ervaring op de Dive Diva Website te verbeteren. Cookies verzorgen ook de snelheid een veiligheid van De Website en kunnen fouten op De Website opsporen.
Door cookies te plaatsen is het volgende verzekerd:

Je blijft ingelogd en kunt ongestoord een transactie plaatsen en je reservering plaatsen

De Website is snel

Fouten en storingen op De Website kunnen worden ontdekt

Verbeteringen kunnen worden getest

Cookies kunnen altijd door jouzelf verwijderd of uitgeschakeld worden via de browser settings. Dan zullen geen cookies meer geplaatst worden, wat kan betekenen dat De Website minder goed werkt.

Veranderingen in het Privacy Beleid

Het privacy beleid kan worden aangepast. Advies is daarom om de Website en deze verklaring regelmatig te bezoeken.

Jouw rechten

De informatie die wordt verzameld is persoonlijk. Daarom heb je de volgende rechten:

Je kunt verzoeken de gegevens in te zien.
Je kunt verzoeken de gegevens te corrigeren, beperken of verwijderen. In geval van fraude, niet betalen of andere onrechtmatigheden kan sommige data op een zwarte lijst geplaatst worden. Je kunt verzoeken om een kopie van jouw gegevens. Deze kopie kan op jouw verzoek worden doorgegeven aan andere partijen, zodat je dat niet zelf hoeft te doen.
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens.
Je kunt een klacht indienen bij de Dutch Data Protection Authority als je denkt dat jouw gegevens onwettig verwerkt worden.
Je kunt altijd je toestemming om jouw gegevens te verwerken intrekken. Vanaf het moment dat je je toestemming intrekt kunnen niet langer jouw gegevens verwerkt worden.

Contact

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn over het privacy beleid, neem dan contact op via de gegevens hieronder.

contact